Nadproże betonowe typu „L”

Nadproża typu „L” prefabrykowane belki żelbetowe o wysokości 19 cm i szerokości dolnej stopki 9 cm. Służą one do wykonywania nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi na murach wewnętrznych i zewnętrznych. Jedną belkę nadprożową stosuje się na ścianach działowych o grubości od 10 do 12 cm, dwie belki na ścianach nośnych wewnętrznych o grubości 18 lub 25 cm, a trzy na ścianach zewnętrznych. Warto również wspomnieć, że nadproża typu L19 zdecydowanie skracają czas robót budowlanych. Pod tym względem są lepszym rozwiązaniem niż nadproża tradycyjne, zbrojone i wylewane na miejscu budowy.

Montaż nadproży

Nadproża umieszczane są bezpośrednio nad otworem, równolegle do parapetu lub progu, osadzone na tzw. poduszce z zaprawy cementowej. Minimalne wsparcie na murze wynosi 10 cm. Z kolei pustą przestrzeń między nimi wypełnia się betonem.  Ich podstawowe zadanie to przeniesienie ciężaru ścian i stropów wyższych kondygnacji, jak również dachu. Dzięki temu drzwi oraz okna zostają dostatecznie wzmocnione, co zapewnia bezpieczeństwo i właściwy rozkład naprężeń. Materiał wykonano z wysokiej klasy betonu zwykłego, zbrojnego.

Zalety:

  • stosunkowo niski koszt materiałów i robocizny,
  • skrócony czas budowy, eliminację deskowania,
  • bardzo łatwy montaż,
  • możliwość zastosowania ich na ścianach wznoszonych z materiałów dowolnego rodzaju.

W ofercie posiadamy nadproża „L” o długości (cm) : 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300