Nadproże betonowe typu „L19”

Nadproża typu „L19” prefabrykowane belki żelbetowe o wysokości 19 cm i szerokości dolnej stopki 9 cm. Służą one do wykonywania nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi na murach wewnętrznych i zewnętrznych. Do montażu na ścianach nośnych grubości 24 cm. potrzebne są dwie belki L19. Przestrzeń między belkami należy zalać niewielką ilością betonu, bez dodatkowego zbrojenia. Warto również wspomnieć, że nadproża typu L19 zdecydowanie skracają czas robót budowlanych ograniczając nakład poświęconego czasu czy też materiału potrzebnego na deskowanie. Pod tym względem są lepszym rozwiązaniem niż nadproża tradycyjne, zbrojone i wylewane na miejscu budowy.

Montaż: Nadproża umieszczane są bezpośrednio nad otworem, równolegle do parapetu lub progu, osadzone na tzw. poduszce z zaprawy cementowej. Minimalne wsparcie na murze wynosi 10 cm. Z kolei pustą przestrzeń między nimi wypełnia się betonem.  Ich podstawowe zadanie to przeniesienie ciężaru ścian i stropów wyższych kondygnacji, jak również dachu. Dzięki temu drzwi oraz okna zostają dostatecznie wzmocnione, co zapewnia bezpieczeństwo i właściwy rozkład naprężeń. Belka L19 jest zbrojona i wykonana z wysokiej klasy betonu C20/B25,

Zalety:

Skrócony niski koszt materiałów i robocizny.

Niski koszt materiałów i robocizny.

Łatwy montaż.

Możliwość zastosowania ich na ścianach wznoszonych z dowolnego materiału.

W ofercie posiadamy nadproż „L19” o długości (cm) : 120, 150, 180, 210, 240, 270