Filmy

Powyższe ujęcia przedstawiają tereny wokół naszego zakładu produkcyjnego Frank-Bud SC., gdzie znajdują się zamieszkałe już budynki postawione za pomocą naszego sytemu Leca Blok.