FrankBud logo

UNIA EUROPEJSKA

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
 

Tytuł projektu: „Usprawnienie procesu produkcji prefabrykatów keramzytobetonowych”

Beneficjent: FRANK-BUD I Mirosław i Grażyna Krzysztofiak Spółka Cywilna, ul. Sabały 35C, 43-382 Bielsko-Biała

Wartość projektu: 408.700,00; wartość dofinansowania: 200.000,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

Partnerzy

Zamów wizytę handlowca

Doradztwo

tel. (33) 81 575 99

doradztwo@frankbud.pl

wróć do nawigacji